Välkommen till Orrefors © 2009

VÄLKOMMEN TILL ORREFORS

 

 

 

 

 

ORREFORS SAMHÄLLSFÖRENING

 

Styrelse 2013:

 

Mats Laveborn, ordf, 0706-393901             

Maria Rudström, kassör, 0706-742125         

Ingvar Karlsson, 0481-300 27                                     

Mattias Jannesson, 0722-530364

Karina Helmersson, 0481-120 93   

Marita Måård, 0481-307 43              

Andreas Carlsson, 0739-94 99 55

Helen Danielsson, 0733-80 73 26

Zerny Trulsson, 0481-307 89